Giới Thiệu

Club Kế Toán chính thức đi vào hoạt động từ năm 2008, dựa trên nền tảng là diễn đàn kế toán lớn nhất tại Việt Nam lúc đó. Sau 10 năm hoạt động, Website đã trở thành một trong những kênh thông tin uy tín nhất hiện nay về lĩnh vực kế toán tài chính. Cung cấp cho cộng đồng những thông tin giá trị cũng như những kiến thức hữu ích về nghiệp vụ kế toán thuế