27 C
Việt Nam
Thứ Năm, Tháng Tư 9, 2020
Trong quá trình áp dụng thực tiễn chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS) vào thực tiễn, các doanh nghiệp Việt Nam đã gặp phải không ít khó khăn và đề xuất những ý kiến khắc phục những hạn...
Sinh viên năm cuối bên cạnh những lo lắng vè vấn đề tìm nơi thực tập tốt nghiệp thì một trong những câu hỏi rất thường gặp nữa đó chính là việc có nên học kế toán thực hành...
- Advertisement -